149 kn

mjesečna pretplata

Cloud
Poslovanje

1 korisnik

neograničen broj instalacija

 

 

• Rad na našim serverima
• Dnevni backup
• Zakonske izmjene programa
• Automatsko ažuriranje
• Cloud usluga
• Neograničen broj instalacija
• Telefonska podrška
• Podrška na daljinu "remote"
• Praćenje zaliha