Sistemska integracija

Sistemska integracija

Implementacija i održavanje: serveri, virtualizacija IT sustava, mrežna oprema.