Poslovni informatički sustavi

Diagram poslovne sustave trenutno koristi preko 1500 poduzeća u velikom broju različitih djelatnosti. Pridružite se klubu i unaprijedite poslovanje.
Ovo je izuzetno isplativ potpuni sustav na kojemu je moguće vrlo lako voditi cijelo poslovanje bilo kakvog poduzeća. Svaki pojedinačni korisnik može imati točno one dokumente i izvještaje potrebne za svoj rad, bez mogućnosti upletanja u tuđe zadatke. Istodobno, svaka promjena koju u sustavu napravi bilo koji korisnik odmah je vidljiva svima drugima.
Zaboravite na dvostruku prodaju, nesporazume, manjke zaliha i ostale probleme koji nastaju zbog manjka koordinacije! U svakom trenutku je u programu moguće vidjeti točan lanac događaja koji je za sobom povukla neka poslovna promjena, bio to individualni račun za usluge od 5 kn, ili isplata božićnice za 300 zaposlenika.
Naš program je jedini poslovni informacijski sustav istodobno u primjeni i u malim obiteljskim obrtima i u velikim korporacijama. Učlanite vaše poduzeće u našu rastuću zajednicu i iskusite sve koristi korištenja ovog fleksibilnog programa.
Sustav ne zahtjeva instalaciju, da bi pokrenuli aplikaciju potrebno je samo prekopirati folder u kojem se nalazi i pokrenuti exe datoteteku, isto tako radi direktno sa USB memorijskog sticka i pri tome se sama ažurira ukoliko postoji nova verzija na serveru. Izvrsna prilagođenost Microsoft Windows okruženju pruža vam mogućnost korištenja sistemskih resursa koje ste prethodno omogućili u sustavu. Podržava Windowse 98, XP, Vista, 7, 8 i 10 , serverska verzija aplikacije radi na Windows Server 2000, 2003, 2008, 2008R2, 20012 i 2016 pri čemu koristi MSSQL bazu podataka verzija 2005,2008, 2012, 2014 i 2016. Što se tiče sistemskih resursa klient verija zauzima jako malo dok serverska ovisi o veličini baze podataka.


Poslovni moduli koje podržavamo:

 

Katalozi Maloprodaja Veleprodaja Materijalno Proizvodnja( jednostavna, pekari , napredna) Inženjernig
Carinsko Servis(uređaja, vozila, plovila) Usluge Agencijsko poslovanje Hotelsko poslovanje Upravljanje marinama
Poslovanje lučice Gotovinska blagajna Financijsko Knjige obrtnika Plaća i kadrovska Putni nalozi
Blagajna Osnovna sredstva Sitan invetar Robna i materijalna izvješća     Financijski poslovni izvještaji Invetura

 

 

Sastavnice

Materijalno (proizvodnja)

Sastavnice
Sastavnice
Ispis sastavnica proizvoda


Radni nalog
Novi radni nalog
Lista radnih naloga
Lista storna radnih naloga


Ulazni dokumenti
Početno stanje - knjigovodstveno
Novo početno stanje - knjigovodstveno
Lista početnih stanja - knjigovodstvenih
Primka gotovih proizvoda
Lista primki gotovih proizvoda
Lista storno primki gotovih proizvoda
Međuskladišnica proizvoda ulaz
Lista MSKL proizvoda ulaz


Izlazni dokumenti
Međuskladišnica proizvoda izlaz
Nova MSKL proizvoda izlaz
Lista MSKL proizvoda izlaz
Lista storno MSKL proizvoda izlaz
Otpremnica-račun
Nova otpremnica-račun
Lista otpremnica-račun
Lista storna otpremnice-računa
Razduženje manjak
Novo razduženje-manjak
Lista razduženja-manjak
Razduženje otpis
Novo razduženje-otpis
Lista razduženja-otpis


Skladište (proizvodnja)
Lager lista
Lager količina, cijene
Kartice
Robna kartica CK
Rekapitulacija robnih kartica CK
Knjigovodstveni izvještaji
Rekapitulacije
Rekapitulacija prometa
Rekapitulacija radnih naloga
Rekapitulacija ulaznih dokumenata
Rekapitulacija primki gotovih proizvoda
Rekapitulacija MSKL proizvoda ulaz
Rekapitulacija izlaznih dokumenata
Rekapitulacija MSKL proizvoda izlaz
Rekapitulacija otpremnica-računa
Rekapitulacija razduženja manjak
Rekapitulacija razduženja otpis
Poslovni izvještaji
Pregled proizvedenih artikala
Pregled utroška materijala - proizvodnja

Ulazni dokumenti
Primka
Nova primka (planski ZT)
Nova primka (proporcionalni ZT)
Nova primka (ZT u iznosu)
Lista primki
Lista storna primki
Nova povratnica dobavljaču
Lista povratnica dobavljaču
Uvozna primka
Nova primka (uvoz)
Lista primki (uvoz)
Lista storna primki (uvoz)
Primka zaduženje
Nova primka zaduženje
Lista primki zaduženja
Međuskladišnica ulaz
Nova međuskladišnica ulaz
Lista međuskladišnica ulaz
Početno stanje - knjigovodstveno
Novo početno stanje - knjigovodstveno
Lista početnih stanja - knjigovodstvenih
Narudžbe dobavljaču
Nova narudžba dobavljaču - minimum, optimum
Lista narudžbi dobavljaču - minimum, optimum


Izlazni dokumenti
Međuskladišnica izlaz
Nova međuskladišnica izlaz
Lista međuskladišnica izlaz
Lista storna međuskladišnica izlaz
Utrošak materijala
Novi utrošak materijala
Lista utrošaka materijala
Lista storna utrošaka materijala
Razduženje manjak
Novo razduženje-manjak
Lista razduženja-manjak
Razduženje otpis
Novo razduženje-otpis
Lista razduženja-otpis


Skladište (materijalno)
Lager lista
Lager količina, nc
Ispis lagera
Lager na dan
Kartice
Kartica materijala NC
Rekapitulacija kartica materijala NC


Knjigovodstveni izvještaji
Rekapitulacije
Rekapitulacija prometa
Rekapitulacija ulaznih dokumenata
Rekapitulacija međuskladišnica ulaz
Rekapitulacija primki-kalkulacija
Rekapitulacija primki-kalkulacija (uvoz)
Rekapitulacija povratnica dobavljaču
Rekapitulacija primki zaduženja
Rekapitulacija početnih stanja
Rekapitulacija ispravaka lagera
Rekapitulacija izlaznih dokumenata
Rekapitulacija međuskladišnica izlaz
Rekapitulacija utroška materijala
Rekapitulacija razduženja manjak
Rekapitulacija razduženja otpis

 

 

Predlošci radnih naloga
Novi predložak radnog naloga
Lista predložaka radnih naloga


Radni nalog - aparati
Novi radni nalog za aparat
Lista radnih naloga aparata
Lista storna radnih naloga aparata
Radni nalog - vozila
Novi radni nalog za vozilo
Lista radnih naloga vozila
Lista storna radnih naloga vozila


Radni nalog - usluge
Novi radni nalog usluga
Lista radnih naloga usluga
Lista storna radnih naloga usluga
Interni radni nalog - aparati
Novi interni radni nalog za aparat
Lista internih radnih naloga aparata
Lista storna internih radnih naloga aparata
Interni radni nalog - vozila
Novi interni radni nalog za vozilo
Lista internih radnih naloga vozila
Lista storna internih radnih naloga vozila


Radni nalog - ugovorni
Novi ugovorni radni nalog
Lista ugovornih radnih naloga


Izlazni dokumenti
Gotovinski račun servisa
Lista gotovinskih računa servisa
Lista storna gotovinskih računa servisa
Bezgotovinski račun servisa
Lista bezgotovinskih računa servisa
Lista storna bezgotovinskih računa servisa

 

Praćenje rada u servisu
Lager na radnim nalozima
Aparati u servisu
Vozila u servisu
Karton aparata
Karton vozila
Karton artikla
Rezervni dijelovi kod servisera


Knjigovodstveni izvještaji
Rekapitulacije radnih naloga
Rekapitulacija radnih naloga
Poslovna rekapitulacija radnih naloga
Rekapitulacija izlaznih dokumenata
Rekapitulacija bezgotovinskih računa servisa
Rekapitulacija gotovinskih računa servisa
Rekapitulacije ugovornih radnih naloga
Rekapitulacija zbirnih ugovornih radnih naloga
Rekapitulacija ugovornih radnih naloga


Poslovni izvještaji
Pregled utroška rezervnih djelova
Pregled utroška usluga
Rekapitulacija servisnih poslova
Pregled troškova popravka artikala
Ugovorni servisi
Pregled ugovornih radnih naloga po partneru
Višestruki popravak aparata
Praćenje rada servisera
Analiza rada servisera
Radni sati servisera - mjeseci
Radni sati servisera - tjedni
Radni sati servisera - dani
Utrošak materijala servisera - mjeseci
Utrošak materijala servisera - tjedni
Utrošak materijala servisera - dani
Za servisera procjene
Troškovi popravka artikla

 

 

Ulazni dokumenti

Izlazni dokumenti

Skladište

Knjigovodstveni izvještaji

Primka-kalkulacija
Nova primka-kalkulacija (planski ZT)
Nova primka-kalkulacija (ZT u iznosu)
Nova primka-kalkulacija (proporcionalni ZT)
Lista primki-kalkulacija
Lista storna primki-kalkulacija
Nova povratnica dobavljaču
Lista povratnica dobavljaču


Uvozna primka-kalkulacija
Nova primka-kalkulacija (uvoz)
Lista primki-kalkulacija (uvoz)
Lista storna primki-kalkulacija (uvoz)

Primka za tuđu robu
Nova primka za tuđu robu
Lista primki za tuđu robu
Nova povratnica za tuđu robu
Lista povratnica za tuđu robu

Primka zaduženje
Nova primka zaduženje
Lista primki zaduženja
Kompletiranje
Kompleti
 

Međuskladišnica ulaz
Nova međuskladišnica ulaz
Lista međuskladišnica ulaz
Ispis u nizu međuskladišnica ulaz
Nova međuskladišnica ulaz - slobodan unos
 

Međuskladišnica ulaz (iz carinskog)
Nova MSKL ulaz - (iz carinskog)
Lista MSKL ulaz - (iz carinskog)
Nova MSKL ulaz - slobodan unos (iz carinskog)
 

Izmjena cijena
Nova izmjena cijena
Lista izmjena cijena

Početno stanje - knjigovodstveno
Novo početno stanje - knjigovodstveno
Lista početnih stanja - knjigovodstvenih
 

Narudžbe dobavljaču
Nova narudžba dobavljaču - minimum, optimum
Lista narudžbi dobavljaču - minimum, optimum
Nova narudžba dobavljaču - slikovnica
Lista narudžbi dobavljaču - slikovnica
Nova stop narudžba dobavljaču
Lista stop narudžbi dobavljaču
Nova narudžba dobavljaču - mjesečna prodaja
Lista narudžbi dobavljaču - mjesečna prodaja

Otpremnica-račun
Nova otpremnica-račun
Lista otpremnica-račun
Lista storna otpremnice-računa
Nova otpremnica-račun bez PDV-a
Lista otpremnice-računa bez PDV-a
Lista storna otpremnice-računa bez PDV-a
Nova povratnica kupca
Lista povratnica kupca


Gotovinski račun
Novi gotovinski račun
Lista gotovinskih računa
Lista storna gotovinskih računa


Račun za vlastite potrebe
Novi račun za vlastite potrebe
Lista računa za vlastite potrebe


Razduženje otpis
Novo razduženje-otpis
Lista razduženja-otpisa


Razduženje manjak
Novo razduženje-manjak
Lista razduženja-manjak


Međuskladišnica izlaz
Nova izlazna međuskladišnica
Lista izlaznih međuskladišnica
Ispis u nizu međuskladišnica izlaz
Lista storno međuskladišnica izlaz


Ponuda-predračun
Nova ponuda-predračun
Lista ponuda-predračuna
Nova ponuda-predračun bez PDV-a
Lista ponuda-predračuna bez PDV-a
Narudžba kupca
Nova narudžba kupca
Lista narudžbi kupaca
Lista naloga za slaganje
Interna narudžba
Nova interna narudžba
Lista internih narudžbi (isporučitelj)
Lista internih narudzbi (naručitelj)
Lista naloga za slaganje (interni)


Revers
Novi revers
Lista reversa
Novi povrat reversa
Lista povrata reversa
Lager reversa partnera (izrada dok.)
Lager reversa partnera
Lager na dan reversa po partneru
Revers za servis
Novi revers za servis - aparata
Novi revers za servis - vozila
Lista reversa za servis
Zbirni revers za servis
Novi povrat reversa za servis - aparata
Novi povrat reversa za servis - vozila
Lista povrata reversa za servis


Revers za servisera
Novi revers za servisera
Lista reversa za servisera
Lista povrata reversa za servisera


Utrošak materijala
Novi utrošak materijala
Lista utrošaka materijala
Lista storna utrošaka materijala


Ugovoreni cjenik
Novi ugovoreni cjenik
Lista ugovorenih cjenika
Zbirno fakturiranje
Nova otpremnica
Lista otpremnica
Lista otpremnica (iskorištene)
Nova povratnica
Lista povratnica
Lista povratnica (iskorištene)
Fakturiranje robe
Lista računa
Lista storna računa
Veza: računi - otpremnice i povratnice

Lager lista
 Lager količina, vpc - mpc
 Lager kompletni
 Lager količina, cijene
 Lager količina
 Lager minimum optimum
 Ispis lagera
 Lager na dan
 Popis robe na dan
 Artikli sa izmijenjenom VPC
 Lager na aktivnim radnim nalozima servisa
 

Kartice
 Robna kartica
 Rekapitulacija robnih kartica
 Robna kartica NC
 Rekapitulacija robnih kartica NC
 Pregled aktivnih rezervacija

zaduženje (komisija))

Rekapitulacije
Rekapitulacija prometa
Rekapitulacija prodaje-VPC prodaja
Rekapitulacija prodaje-MPC prodaja
Rekapitulacija prodaje- VPC+MPC prodaja
 

Knjiga popisa
Knjiga popisa


Rekapitulacija ulaznih dokumenata
Rekapitulacija međuskladišnica ulaz
Rekapitulacija međuskladišnica ulaz iz carinskog
Rekapitulacija primki-kalkulacija
Rekapitulacija primki-kalkulacija (uvoz)
Rekapitulacija povratnica dobavljaču
Rekapitulacija primki za tuđu robu
Rekapitulacija povratnica za tuđu robu
Rekapitulacija početnih stanja
Rekapitulacija primki zaduženja
Rekapitulacija izmjena cijena
Rekapitulacija ulaznih nivelacija
Rekapitulacija izlaznih nivelacija
Rekapitulacija tržišnih razlika
Rekapitulacija ispravaka lagera


Rekapitulacija izlaznih dokumenata
Rekapitulacija otpremnica-računa
Rekapitulacija povratnica kupca
Rekapitulacija otpremnica i povratnica
Rekapitulacija računa
Rekapitulacija računa za vlastite potrebe
Rekapitulacija razduženja otpis
Rekapitulacija razduženja manjak
Rekapitulacija međuskladišnica izlaz
Rekapitulacija otpremnica-računa bez PDV-a
Rekapitulacija gotovinskih računa
Rekapitulacija reversa
Rekapitulacija reversa za servis
Rekapitulacija povrata reversa za servis
Rekapitulacija reversa servisera
Rekapitulacija utroška materijala
Poslovni izvještaji
Devizna rekapitulacija primki-kalkulacija (uvoz)
Rekapitulacija računa (zbrojnih) i otpremnica-računa
Komisijska roba
Odjava komisione robe
Nova odjava komisione robe (sve radne jedinice)
Nova odjava komisione robe (po radnim jedinicama)
Lista odjava komisione robe
Izmjena nabavnih cijena komisione robe
Nova izmjena cijena komisione robe
Lista izmjena cijena komisione robe
Primka zaduženje (komisija)
Lista primka zaduženje (komisija)

 

 

Ulazni dokumenti

Izlazni dokumenti

Skladište

Knjigovodstveni izvještaji

Nalozi za izmjenu cijena

Primka-kalkulacija
Nova primka-kalkulacija (planski ZT)
Nova primka-kalkulacija (ZT u iznosu)
Nova primka-kalkulacija (proporcionalni ZT)
Lista primki-kalkulacija
Ispis u nizu primki - kalkulacija
Lista storna primki-kalkulacija
Nova povratnica dobavljaču
Lista povratnica dobavljaču
Ispis u nizu povratnica dobavljaču


Uvozna primka-kalkulacija
Nova primka-kalkulacija (uvoz)
Lista primki-kalkulacija (uvoz)
Lista storna primki-kalkulacija (uvoz)


Primka za tuđu robu
Nova primka za tuđu robu
Lista primki za tuđu robu
Nova povratnica za tuđu robu
Lista povratnica za tuđu robu


Primka zaduženje
Nova primka zaduženje
Lista primka zaduženje


Zaduženje po stopama poreza
Novo zaduženje po stopama poreza
Lista zaduženja


Izmjena cijena
Nova izmjena cijena
Lista izmjena cijena


Međuskladišnica ulaz
Nova međuskladišnica ulaz
Lista međuskladišnica ulaz
Ispis u nizu međuskladišnica ulaz
Nova međuskladišnica ulaz - slobodan unos


Međuskladišnica ulaz (iz carinskog)
Nova MSKL ulaz - (iz carinskog)
Lista MSKL ulaz - (iz carinskog)
Nova MSKL ulaz - slobodan unos (iz carinskog)


Početno stanje - knjigovodstveno
Novo početno stanje - knjigovodstveno
Lista početnih stanja - knjigovodstvenih


Ispravak PDV iznosa (promjena stope)
Novi ispravak PDV iznosa (promjena stope)
Lista ispravak PDV iznosa (promjena stope)
Popis robe za promjenu stope


Narudžbe dobavljaču
Nova narudžba dobavljaču - minimum, optimum
Lista narudžbi dobavljaču - minimum, optimum

Gotovinski račun
Novi gotovinski račun
Lista gotovinskih računa
Lista storna gotovinskih računa
Dnevna lista prodaje
Dnevne liste prodaje


Otpremnica račun
Nova otpremnica račun
Lista otpremnica račun
Lista storno otpremnica račun
Otpremnica račun bez PDV-a
Nova otpremnica račun
Lista otpremnica račun
Lista storno otpremnica račun


Međuskladišnica izlaz
Nova izlazna međuskladišnica
Lista izlaznih međuskladišnica
Ispis u nizu međuskladišnica izlaz
Lista storno međuskladišnica izlaz


Razduženje otpis
Novo razduženje-otpis
Lista razduženja-otpisa


Razduženje manjak
Novo razduženje manjak
Lista razduženja manjak


Razduženje po stopama poreza
Novo razduženje po stopama poreza
Lista razduženja


Predračun
Novi predračun
Lista predračuna
Interna narudžba
Nova interna narudžba
Lista internih narudžbi
Revers
Novi revers
Lista reversa
Lista povrata reversa
Lager na dan reversa
Revers za servis
Novi revers za servis - aparata
Novi revers za servis - vozila
Lista reversa za servis
Zbirni revers za servis
Novi povrat reversa za servis - aparata
Novi povrat reversa za servis - vozila
Lista povrata reversa za servis

Lager lista
Lager količina, mpc
Lager kompletni
Lager količina, cijene
Lager količina
Lager minimum optimum
Ispis lagera
Artikli sa izmijenjenom MPC
Lager na dan
Popis robe na dan


Kartice
Robna kartica
Rekapitulacija robnih kartica
Robna kartica NC
Rekapitulacija robnih kartica NC
Pregled aktivnih rezervacija

Rekapitulacije
Rekapitulacija prometa
Rekapitulacija prometa po stopama poreza
Rekapitulacija prodaje robe-MPC prodaja
Rekapitulacija prodaje robe-VPC prodaja
Darovani artikli
Knjiga popisa
Knjiga popisa


Rekapitulacija ulaznih dokumenata
Rekapitulacija primki-kalkulacija
Rekapitulacija primki-kalkulacija (uvoz)
Rekapitulacija povratnica dobavljaču
Rekapitulacija primki zaduženja
Rekapitulacija primki zaduženja (komisija)
Rekapitulacija primki za tuđu robu
Rekapitulacija povratnica za tuđu robu
Rekapitulacija međuskladišnica ulaz
Rekapitulacija izmjena cijena
Rekapitulacija ulaznih nivelacija
Rekapitulacija izlaznih nivelacija
Rekapitulacija zapisnika o popustu
Rekapitulacija početnih stanja
Rekapitulacija ispravaka lagera


Rekapitulacija izlaznih dokumenata
Rekapitulacija razduženja otpis
Rekapitulacija razduženja manjak
Rekapitulacija međuskladišnica izlaz
Rekapitulacija otpremnica-računa
Rekapitulacija otpremnica-računa bez PDV-a
Rekapitulacija gotovinskih računa
Rekapitulacija dnevnih lista prodaje
Rekapitulacija reversa
Rekapitulacija reversa za servis
Rekapitulacija povrata reversa za servis
Poslovni izvještaji
Rekapitulacija prodaje s uslugama

Novi nalog za izmjenu cijena
Lista naloga za izmjenu cijena
Novi akcijski nalog izmjene cijena
Lista akcijskih naloga izmjene cijena
Log naloga za izradu cjenika
Karton naloga za izmjenu cijena
Komisijska roba
Odjava komisione robe
Nova odjava komisione robe (sve radne jedinice)
Nova odjava komisione robe (po radnim jedinicama)
Lista odjava komisione robe
Izmjena nabavnih cijena komisione robe
Nova izmjena cijena komisione robe
Lista izmjena cijena komisione robe
Primka zaduženje (komisija)
Lista primka zaduženje (komisija)

 

 

Plaće i kadrovska evidencija

Priprema obračuna
Priprema obustava
Priprema naknada
Priprema kredita
Pregled kredita za obračun
Rekapitulacija kredita
Pregled razlika kredita


Obračun
Obračun plaća
Obračun plaća drugog dohotka
Isplate zaposlenicima
Ispis platnih lista


Virmani
Predlošci virmana
Lista zbrojnih naloga


Obrasci
Obrazac ID
Obrazac IDD
Obrazac R-Sm
Novi obrazac R-Sm
Lista obrazaca R-Sm
Obrazac ID-1
Obrazac IP
Lista obrazaca IP
Obrazac DNR
Obrazac SPL
Obrazac IPP
Potvrda o isplaćenom primitku


Konačni obračun poreza
Izvještaj za konačni obračun


Knjigovodstveni izvještaji
Rekapitulacija plaća
Rekapitulacija plaća drugog dohotka
Rekapitulacija doprinosa
Rekapitulacija naknada
Rekapitulacija obustava
Rekapitulacija bolovanja
Rekapitulacija premija osiguranja za zaposlenika
Rekapitulacija premija osiguranja
Rekapitulacija kriznog poreza
Rekapitulacija kriznog poreza drugog dohotka
Rekapitulacija obračuna po zaposleniku
Isplatna lista
Karton zaposlenika
Rekapitulacija sati
Rekapitulacija sati po zaposleniku
Izvješće kreditorima
Izvješće bankama
Zaključene plaće

Statistički izvještaji
RAD mjesečni
RAD - zaposleni prema kadrovskoj
RAD - neto i bruto plaća
RAD - rekapitulacija sati
RAD godišnji
RAD - (1)zaposleni prema kadrovskoj
RAD - (2)vrsta radnog odnosa
RAD - (3)vrsta radnog vremena
RAD - (4)visina plaće
RAD - (5)bruto po stručnoj spremi
RAD - (6)starost
RAD - (7)stupanj obrazovanja
RAD - (8)sati rada
RAD - (9)mjesto rada


Pregledi zaposlenika
Trenutni raspored
Raspored po mjesecima
Prijavljenih u mjesecu
Odjavljenih u mjesecu
Prekid u mjesecu
Aktivnih u mjesecu
Aktivnih u periodu
Pregled ugovora
Produženi ugovori
Na socijalnoj skrbi
Bez tekućeg računa
Krediti
Akontacije
Bolovanja
Izostanci
Provjera broj aktivnih - broj obračunatih
Matična knjiga


Potvrde
Potvrda o isplaćenom dohotku


Podešavanje
Doprinosi
Doprinosi iz plaća
Doprinosi na plaću
Definicija stope
Šifrarnici
Vrste obveznika
Vrste obračuna/ispravka
Osnova obračuna
Oznake staža
Podaci poduzeća
Elementi obračuna i konta za knjiženje
Elementi radne liste (po satima)
Elementi radne liste (po iznosu)
Krizni porez
Radni sati zaposlenika
Unos radnih sati zaposlenika
Lista radnih sati
Glavna blagajna

 

 

Glavna blagajna

Pomoćna blagajna

Dokumenti
Uplatnica
Nova uplatnica
Lista uplatnica
Zbirni ispis uplatnica
Isplatnica
Nova isplatnica
Lista isplatnica
Zbirni ispis isplatnica
Blagajnički izvještaj
Blagajnički izvještaj
Lista blagajničkih izvještaja
Početno stanje
Početno stanje
Lista početnih stanja


Izvještaji
Ulaz
Izlaz
Ulaz/Izlaz
Knjiga blagajne

Novi dnevni izvještaj blagajne
Lista dnevni izvještaj blagajne
Stanje blagajne
Lista računa
Lista prodaje maloprodaje - MPC
Lista prodaje maloprodaje - VPC
Utržak za period


Fiskalizacija (HR)
Lista (ne)fiskaliziranih računa


Gotovinski račun za predujam
Novi gotovinski račun za predujam
Lista gotovinskih računa za predujam
Lista storna gotovinskih računa za predujam


Knjigovodstveni izvještaji
Rekapitulacija dnevnih izvještaja blagajne
Rekapitulacija gotovinskih računa za predujam
Pregled predujmova po fizičkoj osobi

 

 Pregledno – Lako za korištenje – Zakonski ispravno

Poseban postupak oporezivanja

Detaljna razrada PDV-a po grupama usluga, marži i poreznim stopama

Automatsko povezivanje s financijskim poslovanjem

Jednostavno slaganje aranžmana od pojedinačnih usluga, kalkulacija i obračun aranžmana
Formiranje grupa po aranžmanu
Podjela duga na rate i tiskanje uplatnica
Fakturiranje i nadzor naplate za fizičke i pravne osobe, automatski prijem izvoda banke i vezivanje uplata na dužnika
Fakturiranje aranžmana drugim agencijama
Obrada i prodaja aranžmana druge agencije
Rooming lista, popis putnika i masovno obavještavanje
Tiskanje ugovora, vouchera i priloga policama osiguranja
Pregledni izvještaji o izvršenim aranžmanima, dugovanjima, potraživanjima i obvezama PDV-a
Izdavanje računa u ime i za svoj račun
Svi dokumenti se automatski knjiže u Financijsko knjigovodstvo

 

 

 

Robna i materijalna poslovna izvješća

Dokumenti
Analiza prodaje
Po tipu dokumenta
Po pojedinačnom dokumentu
Rekapitulacija prometa - grupa skladišta, grupa artikala

Grupe-osobine artikala
Analiza zaliha
Koeficijenti obrtaja po grupama
Koeficijenti obrtaja po osobinama

Analiza prodaje
Po kupcima razvrstano po grupama
Po grupama razvrstano po kupcima
Po grupama
Po podgrupama
Po podgrupi2
Po vrijednostima osobine

Artikli
Analiza zaliha
Artikli ispod minimuma
Artikli iznad optimuma
Koeficijenti obrtaja po artiklima
Lager - RJ
Naručeno - isporučeno
Nedovoljan izlaz artikala trenutni lager
Nedovoljan izlaz artikala lager na dan
Nedovoljan izlaz sa ponovljenim ulazom
Nedovoljan ulaz artikala
Pregled prodaje i zaliha MP i VP (udio u grupi)
Koeficijenti obrtaja za artikal po radnim jedinicama
Zalihe starije od -- dana
Lager svih skladišta
 Izlaz i ulaz za odabrane dokumente
Lista izlaza - odabir dokumenata
Lista ulaza - odabir dokumenata
Pregled ulaza i povrata po dobavljaču i artiklima

Analiza prodaje
Po artiklima
Po artiklima - tekuća i prethodna godina
Po artiklima razvrstano po kupcima
Prodaja artikala - po radnim jedinicama
Odjava komisione robe

Analiza prometa
Rekapitulacija robnih kartica VPC
Rekapitulacija robnih kartica MPC
Pregled nabave i prodaje (s uključenim PDV-om)
Izvještaj u litrama ili hektolitrima za prodane boce piva ili drugih napitaka
Udio prodaje u nabavi
Prodaja artikala u 15-dnevnom periodu
Minimalna i maximalna jedinična marža u periodu

Komercijslisti
Analiza prodaje
Po komercijalistima

Mjesta otpreme
Analiza prodaje
Po mjestima otpreme

Partneri
Analiza nabave
Po dobavljačima
Analiza prodaje
Po kupcima
Udio prodaje u nabavi

Radne jedinice
Analiza zaliha
Koeficijenti obrtaja za grupu po radnim jedinicama
Trgovine - Pregled prodaje i zaliha
Analiza prodaje
Robe po skladištima

Korisnici
Analiza prodaje
Po korisnicima

Vremenske tablice
Grupe-osobine artikala
Prodaja po mjesecima
Prodaja po tjednima
Prodaja po danima
Zaliha po danima

Artikli
Prodaja po mjesecima
Prodaja po tjednima
Prodaja po danima
Zaliha po danima

Komercijalisti
Prodaja po mjesecima
Prodaja po tjednima
Prodaja po danima

Mjesta otpreme
Prodaja po mjesecima
Prodaja po tjednima
Prodaja po danima

Partneri
Prodaja po mjesecima
Prodaja po tjednima
Prodaja po danima

Radne jedinice
Prodaja po mjesecima
Prodaja po tjednima
Prodaja po danima
Prodaja po satima

Izvještaji na zahtjev
Priprema podataka
Izvještaji
Artkli - Zalihe starije od -- dana

Usluge
Pregled usluga po radnim jedinicama grupirano po tipu prodaje
Pregled usluga po radnim jedinicama
Pregled usluga po partnerima
Pregled usluga po komercijalistima
Pregled usluga po grupi usluga
Pregled usluga po uslugama

Materijal
Pregled utroška materijala (artikal)
Pregled utroška materijala (grupa artikala)
Pregled utroška materijala (objekti)

Ugostiteljstvo
Prodaja po artiklima
Prodaja po objektima
Prodaja po danima
Poslovanje po objektima po mjesecima
Prodaja po vrstama plaćanja

Servis
Troškovi popravka prodanih artikala

POS
Izvještaj po vrstama plaćanja